Jury

JURY MIĘDZYNARODOWE FILMY PEŁNOMETRAŻOWE DLA MŁODZIEŻY

Julia Jarl

Dyrektorka BUFF, najważniejszego szwedzkiego festiwalu filmów dla młodego widza. Założeniem BUFF jest wspieranie dzieci i młodzieży w uczestnictwie w wartościowych doświadczeniach filmowych, a także umożliwianie im pogłębiania wiedzy o filmie oraz wyrażania siebie za pomocą kina. Dostęp do zróżnicowanej oferty kinematograficznej daje nie tylko szersze spojrzenie na świat, samego siebie i społeczeństwo, ale także stanowi inspirację do opowiadania własnych historii w głębszy, wielowymiarowy sposób.