Jury

JURY MŁODYCH FILMY KRÓTKOMETRAŻOWE

Jakub Borkowski

Studiuje filmoznawstwo i wiedzę o nowych mediach na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od lat interesuje się sztuką audiowizualną, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. W swoich projektach zajmuje się głównie montażem i sztuką operatorską.