Jury

MIĘDZYNARODOWE JURY EDUKATORÓW FILMOWYCH

Hanna Reifgerst

Studiowała komunikację wizualną na Bauhaus-Universität Weimar oraz w EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Od 2007 roku specjalizuje się w tworzeniu scenariuszy i dramaturgii dla młodych widzów. Prowadzi m. in. warsztaty filmowe i teatralne z dziećmi i młodzieżą. Ukończyła warsztaty marketingowe EAVE. Członkini jury kuratorskiego ds. treści młodzieżowych na Festiwalu Golden Sparrow oraz juror FBW Deutsche Film- und Medienbewertung (niemieckiej federalnej instytucji zajmującej się oceną i ratingiem filmów oraz mediów). Od 2013 roku koordynatorka projektu Outstanding Films for Children.