Jury

JURY ECFA

Catarina Ramalho

Dyrektorka, producentka i programerka PLAY – Międzynarodowego Festiwalu Filmów dla Dzieci w Lizbonie, związana z inicjatywą od momentu jej zapoczątkowania 8 lat temu. Pracuje przy produkcji i koordynacji wielu projektów telewizyjnych, kinowych i performatywnych. Równolegle do działalności festiwalowej rozpoczęła nowy projekt edukacyjny polegający na prowadzeniu zajęć kinowych dla dzieci w wieku od 8 do 10 lat z ubogich dzielnic miejskich, którego celem jest włączenie edukacji filmowej do programu nauczania w szkołach podstawowych w Portugalii.