Goście

MASTERCLASS

Roberto Frabetti

Autor, reżyser, aktor i kierownik projektu La Baracca-Teatro Testoni Ragazzi di Bologna, który powstał w 1976 roku. W 1986 roku stworzył projekt „Teatr i najmłodsi”, dedykowany dzieciom w wieku 0–3 lat. Od 2004 roku jest dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu dla najmłodszych „Visioni di futuro, visioni di teatro”. Od 2004 roku stworzył i koordynował cztery duże projekty współpracy europejskiej pod nazwą „Small size”, wszystkie mające na celu rozwój sztuk performatywnych dla najmłodszych. Obecnie jest kierownikiem projektu europejskiego „Mapowania”, czyli mapy sztuk performatywnych dla najmłodszych. Napisał 63 teksty teatralne dla dzieci i młodych widzów, z których 35 jest przeznaczonych dla maluchów.