Goście

MASTERCLASS

Fabian Hofmann

Wykłada wczesną edukację kulturalną na Fliedner University of Applied Sciences w Dusseldorfie i kieruje programem studiów magisterskich „Kultura – Edukacja – Uczestnictwo. Sztuka i pedagogika we wczesnym dzieciństwie”. Studiował edukację artystyczną i historię sztuki, posiada doktorat z edukacji artystycznej, a od 2014 roku jest profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie Nauk Stosowanych Fliedner w Dusseldorfie. Opracował pierwszy w Niemczech program studiów w zakresie edukacji kulturowej we wczesnym dzieciństwie i był jednym z założycieli Early Childhood Cultural Education Network. Jego badania koncentrują się na edukacji kulturowej jako interakcji.