AKTUALNOŚCI

Podsumowanie Ale Kino! Industry Pro 2021

W dniach 2-3 grudnia 2021 roku na platformie Zoom odbyły się spotkania i dyskusje w ramach sekcji Industry programu Ale Kino! Industry / Education Pro. Wzięło w nich udział kilkadziesiąt osób z całego świata. Byli wśród nich dyrektorzy i dyrektorki festiwali i instytucji filmowych, programerzy i programerki, osoby zajmujące się promocją festiwali, producenci i producentki oraz twórcy i twórczynie filmów dla młodego widza.

Ważnym elementem tegorocznej sekcji Industry była sesja zorganizowana we współpracy z Cinemini Europe, w trakcie której uwaga skupiła się na najmłodszych odbiorcach.

Pierwszego dnia Sebastian Rosenow z Niemieckiego Instytutu Filmowego (DFF), koordynator Cinemini Europe 2, zaprezentował projekt Cinemini Europe oraz jego założenia pedagogiczne, jak również Cinemini on Tour i możliwości, jakie ten program daje festiwalom.

Tessa van Grafhorst z holenderskiego De Kinderbioscoop opowiedziała o ofertach stworzonych w ramach Cinemini 2, takich jak MiniCine Filmbox, a wizję pracy z młodymi widzami, realizowaną od lat w ramach Festiwalu Ale Kino! przedstawił Jerzy Moszkowicz – Dyrektor Festiwalu.
W dalszej części rozmawiano również o tym, jak znaleźć i przywiązać do siebie publiczność oraz jak budować program dla młodych widzów. Stefan Huber — kierownik działu edukacji Austriackiego Muzeum Filmowego opowiedział o współpracy z małymi dziećmi, Tessa van Grafhorst przedstawiła założenia MiniCine, a Pia Bechtle — edukatorka filmowa w Eye Filmmuseum w Amsterdamie zaprezentowała materiały edukacyjne stworzone w ramach Cinemini Europe.

Kolejnego dnia odbyły się dwa wykłady masterclass. Prof. dr Fabian Hofmann z Uniwersytetu Nauk Stosowanych Fliedner w Dusseldorfie odpowiedział na pytanie dlaczego edukacja kulturalna we wczesnym dzieciństwie jest tak istotna, z kolei Roberto Frabetti — kierownik projektu La Baracca-Teatro Testoni Ragazzi di Bologna — opowiedział o swoich doświadczeniach w pracy teatralnej z dwuletnimi dziećmi.

W czasie popołudniowej sesji „Nowe polskie filmy na horyzoncie” projekty najnowszych filmów zaprezentowali: Ewa Martynkien (film: Jak zdobyć supermoce), Anna Bławut-Mazurkiewicz i Jacek Piotr Bławut (film: Przewinięty do przyszłości) oraz Małgorzata Domin i Dominika Mandla (film: Noc Kupały).

W ramach ostatniej sesji tegorocznego Industry – „Was it business as usual?”, zrealizowanej pod auspicjami Europejskiego Stowarzyszenia Filmów dla Dzieci ECFA, przedstawiciele europejskich festiwali filmów dla dzieci i młodzieży opowiedzieli o swoich doświadczeniach w pracy nad swoimi festiwalami w drugim roku pandemii.

Całość zakończyła Drugie Najkrótsze Festiwalowa Party Online w historii Ale Kino!.

Dziękujemy serdecznie za udział w sesjach programu Ale Kino! Industry Pro i zapraszamy za rok!