AKTUALNOŚCI

Podsumowanie Ale Kino! Education Pro 2021

Podczas tegorocznego spotkania nauczycieli i edukatorów Ale Kino! Education Pro gościliśmy 55 osób ze szkół i instytucji kultury z całego kraju. Wystąpienia prelegentów skoncentrowały się wokół „Kina uważnego”. Inspiracją do podjęcia tego tematu był zestaw artykułów opublikowanych w jednym z tomów „Kultury Współczesnej” zatytułowanym Rewolucja uważności pod redakcją dr. hab. Andrzeja Kasperka, prof. UŚ. Podjęcie tego ciekawego tropu rozważań, żywo obecnego we współczesnej humanistyce, zaproponował dr Adam Domalewski z Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który również zaangażował się w przygotowanie programu całego spotkania.

Podczas sesji pierwszego i drugiego dnia uczestnicy wysłuchali kilku wystąpień i zapoznali się z wypowiedziami naukowców, twórców i praktyków o tym, „jak” i „czy” „uważność” może być obecna i jest obecna w filmach dla młodych widzów. Doktor hab. Andrzej Kasperek przedstawił pierwszych myślicieli, którzy zwracali uwagę na ważność tego pojęcia, zasygnalizował również zagrożenia wynikające z jego komercjalizacji. Doktor Agata Cabała opowiedziała o swoich, przeprowadzanych na szeroką skalę, badaniach dotyczących młodych ludzi i ich uważnego udziału w kulturze. Podkreśliła rolę, jaką odgrywają nauczyciele i edukatorzy, którzy inicjując kontakt dzieci i młodych ludzi z kulturą często znacząco wpływają na ich dalsze życie. Psychologiczne aspekty zanurzania się w filmowych historiach przedstawiła Justyna Lipka. Zwieńczeniem skrzyżowania perspektyw socjologa, pedagoga oraz psychologa było wystąpienie wieloletniej nauczycielki, a obecnie animatorki kultury Katarzyny Michalskiej, która podzieliła się swoimi doświadczeniami uważnej pracy z młodymi ludźmi, ilustrując opowieść dokumentacją fotograficzną zrealizowanych działań. Drugi dzień spotkania rozpoczęło wystąpienie Anny Marii Piskorskiej i analiza kina slow w kontekście omawianego tematu. O świecie zdominowanym przez ekrany pochłaniające nieustannie uwagę młodych ludzi opowiadał dr Janusz Bohdziewicz. Aleksandra Ławska z „Ad Arte” Fundacji Edukacji Kulturalnej przedstawiła kilka oryginalnych propozycji filmów krótkometrażowych oraz sposobów ich wykorzystania w pracy z młodymi ludźmi. Na zakończenie dr Jaśmina Wójcik, autorka filmu Sarah oraz dokumentu kreacyjnego Król Maciuś Pierwszy, zaprezentowała swój „Manifest Edukacji Empatycznej”, w którym zachęcała do uważnego podążania za dzieckiem w działaniach edukacyjnych.

W piątkowym programie przedpołudniowym znalazły się dwa wykłady prof. dr. Fabiana Hoffmana oraz Roberta Frabettiego dotyczące udziału w kulturze bardzo małych dzieci, a po południu odbyła się debata na temat projektów realizacji nowych polskich filmów dla młodej widowni. Ostatnim punktem programu była prezentacja „Filmowego Abecadła” – nowego projektu zespołu Centralnego Gabinetu Edukacji Filmowej.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami udostępnionymi przez prelegentów. Dziękujemy serdecznie za wszystkie wystąpienia i za udział w sesjach programu Ale Kino! Education Pro.