AKTUALNOŚCI

Ale Kino! Industry / Education Pro online

Ale Kino! Industry / Education Pro online to wydarzenie towarzyszące Festiwalowi Ale Kino!, stanowiące platformę spotkania i rozmowy o kinie dla dzieci z udziałem środowisk filmowych i pedagogicznych.

 

W rodzimym kinie dla dzieci i młodzieży, do niedawna jeszcze traktowanym marginalnie, następuje wyraźny przełom. Na ekrany powracają polskie filmy fabularne i od razu cieszą się dużym i wyraźnie rosnącym powodzeniem u widowni. Rośnie zainteresowanie tym rodzajem kina, także w wydaniu animowanym, a pobudzają je liczne programy wspierające jego rozwój. Chcemy, aby Festiwal Ale Kino! stanowił ważne miejsce na mapie takich inicjatyw.

Naszym zamiarem jest tworzenie przestrzeni do debaty o kinie dla dzieci ze wspólnym udziałem filmowców i pedagogów. Właśnie w owej „wspólności” upatrujemy największą wartość projektu. Festiwal co roku odwiedzają niezwykli nauczyciele, łączący wysokiej klasy profesjonalizm pedagogiczny z pasją do kina. Dla swoich uczniów są prawdziwymi przewodnikami w świecie kinematografii, a w oglądaniu z nimi filmów upatrują szerokie możliwości wychowawcze i edukacyjne, znacznie wykraczające poza stereotypową rozrywkę czy „lekturowość”. Ich wiedza i doświadczenie w pracy z najmłodszymi stanowią znakomitą podstawę do rozmowy o filmie dziecięcym. Z tego dialogu każdy coś wyniesie: filmowcy lepszy obraz swoich przyszłych odbiorców, realną wiedzę o ich potrzebach i zainteresowaniach, a sami nauczyciele możliwość głębszego zapoznania się z procesem powstawania i rozpowszechniania filmu oraz z ludźmi weń zaangażowanymi.

Tegoroczne Ale Kino! Industry / Education Pro online będzie się składało z dwóch „ścieżek” dla uczestników: branżowej, filmowej, „Industry Pro” i edukatorskiej „Education Pro”. Program układamy jednak tak, aby jego uczestnicy nie musieli się trzymać wyznaczonej trasy, lecz aby mogli nawigować po nim zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Niektóre punkty na tej mapie będą miały charakter wspólny z założenia, to w nich najpełniej spełni się idea spotkania dwóch branż: filmowej i pedagogicznej.

Ale Kino! Industry Pro online w tym roku skupi się na kwestii upowszechniania i wspierania filmu dla młodych widzów. Zaprezentujemy europejską inicjatywę lobbującą na rzecz rozwoju kina KIDS Regio. Dokonamy podsumowania „pandemicznej” jesieni festiwali filmów tego rodzaju. A ponieważ tegoroczne Platynowe Koziołki trafiają w ręce holenderskiej filmy producenckiej BosBros, posłuchamy wykładu mistrzowskiego holenderskiego klasyka Bena Sombogaarta, reżysera, którego sposób myślenia o kinie dla dzieci znakomicie współbrzmi z wizją Burny Bosa, szefa BosBros, co udowadniają zrealizowane przez nich wspólnie filmy.

W ramach Ale Kino! Education Pro online opowiemy o możliwościach edukacji filmowej online, podejmowanej w trudnej sytuacji, gdy większość szkół prowadzi edukację zdalną. Analizując mapę dostępnych inicjatyw i projektów, rozważymy dylematy, przyjrzymy się problemom, ale również poszukamy optymistycznych ścieżek. W programie dla edukatorów, tak jak zawsze, będzie też miejsce na przedstawienie ciekawych działań realizowanych przez samych uczestników. W tym roku zaprezentujemy projekt profilaktyczny dotyczący zapobiegania zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży poprzez metodę filmoterapii. A na zakończenie zaprosimy za sobotni poranek alekinowy. Każdego roku sednem udziału edukatorów w Festiwalu Ale Kino! było nie tylko zdobywanie nowej wiedzy, wzajemne inspirowanie się i dzielenie doświadczeniami, ale w ogromnej mierze spotkanie w gronie pasjonatów, możliwość dyskusji i wymiany opinii o filmach. W tych trudnych czasach spróbujemy więc zbudować odrobinę tego klimatu w formule spotkania online, podczas którego uczestnicy w małych grupach będą mogli spotkać się z selekcjonerami Ale Kino! i porozmawiać o programie.