Fonobarwy

od 3 lat
35’

W wybranych animacjach ruch w obrazie podąża za muzyką, wyzwala ruch widza, jest tańcem znaków. Widz ma wrażenie, że sam tworzy obrazy, podążając wzrokiem za konturami i znakami. Prezentowane filmy pochodzą z projektu Cinemini Europe przygotowanego i realizowanego przez DFF – Deutsches Filminstitut & Filmmuseum.

Ale Kino! Najnajmłodszego Widza